ស្កេនហូរហែរ តើជនជាតិអ្វីបង្កើតQR code មុនគេ ហើយមូលហេតុអ្វីបានជាគេបង្កើតវាឡើង?
ឡុង វឌ្ឍនៈ MARCH 16 2023 303 views

នារយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ស្របពេលដែលពិភពលោកត្រូវបានរាតត្បាតដោយជំងឺកូវីដ១៩ បានធ្វើឱ្យការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា QR Code កាន់តែមានការពេញនិយមកាន់តែខ្លាំងទ្វេដង ព្រោះវាមានភាពលឿន រហ័ស និងងាយស្រួល។ បច្ចេកវិទ្យាសាមញ្ញៗ ប៉ុន្តែក៏មានភាពទំនើបបង្កប់ចូលផងនោះ ត្រូវបានគេរកឃើញ២៨ឆ្នាំមកហើយ ប៉ុន្តែនរណាជាអ្នកបង្កើតវាងឡើងមក?