មេធំ ធនាគារ អេស៊ីលីដា ប្រាប់ពីរបស់មិនគួរទិញដាច់ខាត នៅអំឡុងពេលមានអតិផរណាកើនឡើង
Toeuy Hong JULY 6 2022 56.5 K views

យើងដឹងហើយថាពេលច្ចុប្បន្នប្រទេសជាច្រើនលើពិភពលោករួមទាំងកម្ពុជាយើងផងដែរជួបបញ្ហាកើនឡើងអតិផរណាខ្ពស់​ ហើយប្រទេសកម្ពុជាវិញគិតត្រឹមខែមេសាឆ្នាំ២០២២នេះអតិផរណាកើនឡើងដល់៧.២%ដែលអត្រាមួយខ្ពស់បំផុតក្នុងរយៈពេល១៣ឆ្នាំ។ នេះបើយោងតាមការលើកឡើងរបស់លោកជំទាវ ជា សិរី អគ្គនាយកបច្ចេកទេសធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនៅក្នុងជំនួបជាមួយអ្នកសារព័ត៌មាន។