ប្រញាប់ដាក់ពាក្យ! ប្រទេសធំៗ៤ ប្រកាសផ្តល់អាហារូបករណ៍១០០% ជាច្រើនកន្លែងដល់កម្ពុជា
SOKLY SO JANUARY 25 2023 6.7 K views

នេះជាឱកាសដ៏ល្អបំផុតមួយ សម្រាប់អ្នកដែលមានក្ដីស្រមៃចង់ទៅរៀននៅក្រៅប្រទេស ខណៈសាកវិទ្យាល័យនៃបណ្ដាលប្រទេសធំៗចំនួន៤ បានប្រកាសផ្ដល់អាហារូបករណ៍ រហូតដល់ទៅ១០០% ព្រមជាមួយនឹងជំនាញជាច្រើនមុខសម្រាប់ឱ្យលោកអ្នករើស។ នេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ មជ្ឈមណ្ឌលអាហារូបករណ៍កម្ពុជា និងគេហទំព័រផ្លូវការរបស់សាកលវិទ្យាល័យ Harvard University