ឱកាសល្អ! ក្រសួង នឹងធ្វើពិព័រណ៍​ ការងារក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ ដាក់ CV ភ្លាមសម្ភាសន៍ភ្លាមៗ
ធី ស្រីល័ក្ខ MARCH 18 2023 1.4 K views

យោងតាមការចេញផ្សាយដោយក្រសួងទេសចរណ៍បានឱ្យដឹងថា ក្រសួងទេសចរណ៍ នឹងរៀបចំសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយអំពីការអភិវឌ្ឍជំនាញទេសចរណ៍ និងអមដោយពិព័រណ៍ការងារក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ នៅទីស្តីក្រសួងទេសចរណ៍(អគារថ្មី បន្ទប់៦០១) ចាប់ពីម៉ោង ៩:០០នាទីព្រឹក ដល់ម៉ោង ១៧:០០ នាទីរសៀល។