លោក កែវ សុខផេង ក្លាយជាKOLរបស់ក្រុមហ៊ុនទឹកត្រចៀកកាំ ជីន ស៊ុន
Sreymom Cha NOVEMBER 24 2022 51 views

បន្ទាប់ពីផេកផ្លូវការរបស់ក្រុមហ៊ុនទឹកត្រចៀកកាំ ជីន ស៊ុន បានផុសរូបភាពអាថ៌កំបាំងមួយសន្លឹកអោយអ្នកលេងបណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក ចូលទៅcommentនិងshare ទស្សន៍ទាយនោះ ពេលនេះបានប្រកាសជាផ្លូវការហើយ ថារូបអាថ៌កំបាំងនោះជា លោក កែវ​ សុខផេង​។