ធ្លាប់តែលក់របស់នាំចូល អ្នកស្រី ជា បុប្ផា ងាកមកផលិតគ្រឿងជ័រខ្លួនជាង១០០មុខ លក់ពេញស្រុកខ្មែរ
Meng Songly MAY 25 2023 7.9 K views

ផ្តើមចេញពីអ្នកលក់ផលិតផលគ្រឿងជ័រនាំចូលពីប្រទេសជិតខាង អ្នកស្រី ជា បុប្ផា បានងាកមកផលិតគ្រឿងជ័រដោយខ្លួនឯង ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខេត្តព្រៃវែង ប្រមាណជាង១០០មុខ វាយលុយទីផ្សារពេញស្រុកខ្មែរ ធ្វើឱ្យអតិថិជនមួយចំនួនធំ យល់ច្រឡំស្មានតែជាផលិតផលដែលនាំចូល។