ព័ត៌មានថ្មីៗ

អ្នកជំនាញអចលនទ្រព្យនៅតែអះអាងថា ការផ្គត់ផ្គង់លំនៅដ្ឋាននៅកម្ពុជាមិនទាន់លើសតម្រូវការ

ភ្នំពេញ៖ អ្នកជំនាញអចលនទ្រព្យ បានអះអាងថា​ ការផ្គត់ផ្គង់លំនៅដ្ឋាន រួមទាំងខុនដូ នៅកម្ពុជា មិនទាន់លើសតម្រូវការនៅឡើយទេ នេះបើតាមប្រសាសន៍របស់លោក ឃាង ពុទ្ធី អនុប្រធានសមាគមន៍អចលនទ្រព្យ ផ្នែកគម្រោងលក់ខុនដូ និងពត៌មានវិទ្យា។ការលើកឡើងរបស់លោក ឃាង...

អចលនទ្រព្យ

អ្នកជំនាញអចលនទ្រព្យនៅតែអះអាងថា ការផ្គត់ផ្គង់លំនៅដ្ឋាននៅកម្ពុជាមិនទាន់លើសតម្រូវការ

ភ្នំពេញ៖ អ្នកជំនាញអចលនទ្រព្យ បានអះអាងថា​ ការផ្គត់ផ្គង់លំនៅដ្ឋាន រួមទាំងខុនដូ នៅកម្ពុជា មិនទាន់លើសតម្រូវការនៅឡើយទេ នេះបើតាមប្រសាសន៍របស់លោក ឃាង ពុទ្ធី អនុប្រធានសមាគមន៍អចលនទ្រព្យ ផ្នែកគម្រោងលក់ខុនដូ និងពត៌មានវិទ្យា។ការលើកឡើងរបស់លោក ឃាង...

ហិរញ្ញវត្ថុ

Golden Fx Link បន្តជំរុញទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុស្របច្បាប់នៅកម្ពុជា

ភ្នំពេញ៖ ក្រុមហ៊ុនជួញឧបករណ៍និស្សន្ទលើកដំបូងនៅកម្ពុជា ដែលមានឈ្មោះថា Golden Fx Link នាពេលនេះបន្តបន្ថែមដៃគូឈ្មួញជើងសាទី២ ខណៈដៃគូទី១ បានសម្រេចទទួលឈ្មោះទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុស្របច្បាប់នៅកម្ពុជាកាលពីចុងឆ្នាំ២០១៦។ក្រុមហ៊ុនសមភាគីកណ្ដាល និងឈ្មួញជើងសាឧបករណ៍និស្សន្ទ ហ្គោលដេន អេហ្វអិកស៍ លីង (Golden...

ភាពជាអ្នកដឹកនាំ

ចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម

ធុរកិច្ចអាស៊ាន

LEO BEER Cambodia