ក្រោយរដ្ឋប្រកាសបង្កើតក្រុងថ្មី ពេលនេះក្រុមហ៊ុនធំ ២ បានបោះទុនរាប់លាន$បង្កើតរោងចក្រនៅខេត្ដកណ្ដាល
Bunthoeun Koem JANUARY 25 2023 933 views

កាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះ រាជរដ្ឋាភិបាលបានចេញអនុក្រឹត្យ សម្រេចឲ្យមានការបង្កើតក្រុងថ្មីចំនួន ២ នៅក្នុងខេត្ដកណ្ដាល ដែលក្នុងនោះរួមមាន៖ ក្រុងអរិយក្សត្រ និងក្រុងសំពៅពូន។ យ៉ាងណាក្រោយការប្រកាសបង្កើតក្រុងថ្មីទាំង ២ ខាងលើ ខេត្ដកណ្ដាលក៏ចាប់ផ្ដើមទទួលបានគម្រោងវិនិយោគជាបន្ដបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនធំៗទាំងនៅក្នុងស្រុក និងក្រៅស្រុកផងដែរ។