រដ្ឋបាលខណ្ឌទួលគោក ប្រកាសទុកពេល៣ខែ ដល់ម្ចាស់អាជីវកម្មលក់គ្រឿងសមុទ្រ ឱ្យរើចេញពីចិញ្ចើមផ្លូវជាកំហិត
ធី ស្រីល័ក្ខ JANUARY 25 2023 265 views

ចំពោះម្ចាស់អាជីវកម្មលក់គ្រឿងសមុទ្រនៅលើផ្លូវលេខ ៥៩៨ ក្នុងភូមិ១៦ សង្កាត់ទឹកល្អក់ទី១ ខណ្ឌទួលគោកទាំងអស់ រដ្ឋបាលខណ្ឌទួលគោក បានប្រកាសឱ្យបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មលក់គ្រឿងសមុទ្ររំលោភលើចិញ្ចើមផ្លូវ និងទ្រូវផ្លូវឬសំយ៉ាបដំបូលផ្ទះរំលោភលើចិញ្ចើមផ្លូវ ព្រមទាំងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរទីតាំងអាជីវកម្មទៅកន្លែងថ្មីដែលមានលក្ខណៈស្តង់ដារសមស្រប ដោយមិនប៉ះពាល់លើចិញ្ចើមផ្លូវ និងទ្រូងផ្លូវសាធារណៈដោយទុករយៈពេលឱ្យចំនួន ៣ខែ(បីខែ) ចាប់ពីថ្ងៃទី២៣ ខែមករា រហូតដល់ថ្ងៃទី២១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣ ជាកំហិត។