កំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ ៧ (ខ្លាស្ទុះ-អូរច្រឡង់) នឹងផ្អាកយានយន្ដគ្រប់ប្រភេទឆ្លងកាត់នៅថ្ងៃទី៧ កុម្ភៈ​  ខណៈត្រូវបញ្ចៀសវិញតាមផ្លូវទាំងនេះ
Jan 18,2022
កំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ ៧ (ខ្លាស្ទុះ-អូរច្រឡង់) នឹងផ្អាកយានយន្ដគ្រប់ប្រភេទឆ្លងកាត់នៅថ្ងៃទី៧ កុម្ភៈ​ ខណៈត្រូវបញ្ចៀសវិញតាមផ្លូវទាំងនេះ
ខ្វះតែ ៨% ទៀតស្ពានអាកាស និងផ្លូវក្រោមដីតម្លៃ ២២ លានដុល្លារនៅភ្នំពេញនឹងសម្រេចរួចរាល់
Jan 17,2022
ខ្វះតែ ៨% ទៀតស្ពានអាកាស និងផ្លូវក្រោមដីតម្លៃ ២២ លានដុល្លារនៅភ្នំពេញនឹងសម្រេចរួចរាល់
បន្ទាន់! ចាប់ពីថ្ងៃស្អែកទៅអាជ្ញាធរសម្រេចផ្អាកចរាចរយានយន្ដគ្រប់ប្រភេទឆ្លងកាត់កំណាត់វិថី១ ក្នុងក្រុងព្រះសីហនុ
Jan 16,2022
បន្ទាន់! ចាប់ពីថ្ងៃស្អែកទៅអាជ្ញាធរសម្រេចផ្អាកចរាចរយានយន្ដគ្រប់ប្រភេទឆ្លងកាត់កំណាត់វិថី១ ក្នុងក្រុងព្រះសីហនុ
ចំណាំ! ចាប់ពីខែកុម្ភៈតទៅ អ្នកចោលសំរាម ២ ប្រភេទនេះមិនបានត្រឹមត្រូវអាជ្ញាធរនឹងធ្វើការផាកពិន័យ
Jan 16,2022
ចំណាំ! ចាប់ពីខែកុម្ភៈតទៅ អ្នកចោលសំរាម ២ ប្រភេទនេះមិនបានត្រឹមត្រូវអាជ្ញាធរនឹងធ្វើការផាកពិន័យ
ចូលឆ្នាំថ្មី២០២២តែ ១៤ ថ្ងៃ កម្ពុជាស្វាគមន៍គម្រោងធំៗចំនួន ១២ កន្លែងមានទុនសរុបជាង៧០លានដុល្លារ
Jan 14,2022
ចូលឆ្នាំថ្មី២០២២តែ ១៤ ថ្ងៃ កម្ពុជាស្វាគមន៍គម្រោងធំៗចំនួន ១២ កន្លែងមានទុនសរុបជាង៧០លានដុល្លារ
កុំប្រហែស! សាលារៀន១កន្លែងនៅភ្នំពេញ ប្រកាសរកឃើញគ្រូ និងសិស្សឆ្លងកូវីដ១៩ ខណៈសិស្សឆ្លងអូមីក្រុង
Jan 14,2022
កុំប្រហែស! សាលារៀន១កន្លែងនៅភ្នំពេញ ប្រកាសរកឃើញគ្រូ និងសិស្សឆ្លងកូវីដ១៩ ខណៈសិស្សឆ្លងអូមីក្រុង