គុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃការជួលនិងទិញផ្ទះនៅកម្ពុជា?

0
1018

ពួកយើងដឹងថាលោកអ្នកកំពុងតែស្វែងរកកន្លែងដ៏ស្រស់ស្អាតមួយដើម្បីបន្តររីកចម្រើនក្នុងគ្រួសារលោកអ្នកតទៀត។ ខាងក្រោមនេះជាគន្លឹះមួយចំនួនដែលអាចជួយលោកអ្នកក្នុងសម្រេចចិត្តបានល្អថាតើគួរតែជួលផ្ទះឬក៏ទិញផ្ទះ៖

គុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃការជួលនិងទិញផ្ទះ

ទាំងការជួលនិងការទិញផ្ទះសុទ្ធតែមានគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិដូចគ្នា។ ឧទាហរណ៍ ការជួលផ្ទះធ្វើឲ្យលោកអ្នកមិនចំណាយថវិការច្រើនក្នុងពេលខ្លី ចំនែកឯការទិញផ្ទះវិញអាចផ្តល់លោកអ្នកនូវសុវត្ថិភាពរយៈពេលវែង។ សូមមើលពីគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិដូចខាងក្រោម៖

គុណសម្បត្តិនៃការទិញផ្ទះ

 • មានផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួនផ្តល់នូវសុវត្ថិភាពអត្ថប្រយោជន៍រយៈពេលវែង ព្រមទាំងទ្រព្យសម្បត្តិ និងការរីកចម្រើនផ្ទាល់ខ្លួន។
 • តម្លៃនៃផ្ទះនឹងកើនឡើងតាមពេលវេលា លោកអ្នកនឹងបានប្រាក់ចំណេញពេលដែលលក់ត្រូវពេលល្អ។
 • ផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួនជាទ្រព្យសម្បត្តិស្របច្បាប់របស់អ្នក ដូច្នេះលោកអ្នកមានសិទ្ធិនិងសេរីភាពក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ក្នុងផ្ទះ។
 • មានផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួននឹងធ្វើឲ្យលោកអ្នកមានភាពច្នៃប្រឌិតកាន់តែខ្ពស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិ។ លោកអ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរការតុបតែង កែច្នៃទីធ្លាថ្មី ឬអ្វីផ្សេងតាមចិត្តប្រាថ្នា។
 • លោកអ្នកអាចទិញហើយដាក់ជួលវិញ វានឹងផ្តល់ប្រាក់ចំណូលដែលលោកអ្នកអាចយកវាទៅបង់រំលស់ផ្ទះនោះបាន។
 • បើលោកអ្នកជាម្ចាស់ផ្ទះមា្នក់ដែលបង់រំលស់ទៀងទាត់តាមពេលវេលាបានល្អនោះលោកអ្នកនឹងទទួលបានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្អ ដែលវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នកនិងកម្ចីពេលក្រោយ។
 • លោកអ្នកមានជម្រើសដោយអាចយកប្លង់ផ្ទះទៅតម្កល់បញ្ចាំ ក្នុងករណីមានតម្រូវការបន្ទាន់ ឬទិញរបស់ធំដុំណាមួយ។

គុណវិបត្តិនៃការទិញផ្ទះ

 • ពេលមានផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួនលោកអ្នកត្រូវទទួលខុសត្រូវលើប្រាក់បង់រំលស់ និងការថែទំាផ្ទះ។
 • មា្ចស់ផ្ទះត្រូវមានកាតព្វកិច្ចដូចជា​ បង់ពន្ធផ្ទះ បង់ធានារ៉ាប់រង និងការថែទំាផ្ទះ។
 • មា្ចស់ផ្ទះនឹងប្រឈមក្នុងការលក់មិនបានប្រាក់ចំណេញបើសិនជាមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចឬក៏ទីតាំងលែងមានអំណោយផល។
 • លោកអ្នកដែលជាម្ចាស់ផ្ទះនឹងពិបាកក្នុងការផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅពេលដែលត្រូវការផ្លាស់ប្តូរ ពីព្រោះត្រូវរងចំាផ្ទះលក់ដាច់ទើបអាចទៅបាន។

គុណសម្បត្តិនៃការជួលផ្ទះ

 • ការជួលផ្ទះមានភាពងាយស្រួលក្នុងការផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅជាពិសេសបើសិនជាអ្នកមានការផ្លាស់ប្តូរកន្លែងការងារ ឬក៏ចូលចិត្តក្នុងការផ្លាស់ទីលំនៅ។
 • ក្នុងនាមជាអ្នកជួលផ្ទះ លោកអ្នកអាចមានលទ្ធភាពជួលផ្ទះនៅតំបន់ដែលលោកអ្នកមិនមានលទ្ធភាពទិញបាន។
 • បើសិនជាលោកអ្នកចង់ផ្លាស់ប្តូរទីលំនៅ លោកអ្នកនឹងមិនឈឺក្បាលក្នុងការរកអ្នកមកថែទំាផ្ទះឬត្រូវបារម្ភក្នុងការលក់មុននឹងចេញ។
 • បន្ទាប់ពីបង់ថ្លៃឈ្នួលផ្ទះរួច លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់ប្រាក់ដែលនៅសល់យកទៅបង់រំលស់ផ្ទះឬក៏វិនិយោគក្នុងអាជីវកម្ម។

 គុណវិបត្តិនៃការជួលផ្ទះ

 • អ្នកជួលត្រូវគោរពតាមច្បាប់របស់កិច្ចសន្យាដែលវាអាចប៉ះពាល់ដល់សេរីភាពមួយចំនួនក្នុងការប្រើប្រាស់។
 • លោកអ្នកមិនអាចធ្វើការផ្លាស់ប្តូរអ្វីទាំងអស់ទាល់តែមានការអនុញ្ញាត្តពីម្ចាស់ផ្ទះ។
 • ការជួលនឹងមិនផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍អ្វីពីទ្រព្យសម្បត្តិនោះឡើយហើយក៏នឹងមិនក្លាយជាកម្មសិទ្ធរបស់អ្នកជួលនៅថ្ងៃ ណាមួយដែរ។​ ផ្ទុយទៅវិញអ្នកជួលប្រៀបដូចជាជួយបង់ថ្លៃរំលស់ផ្ទះជំនួសម្ចាស់ផ្ទះទៅវិញ។
 • អ្នកជួលមិនមានអំណាចក្នុងការគ្រប់គ្រងលើបញ្ហាអតិផរណាទេ។
 • ផងដែរគឺមិនមានការសន្យាថាតម្លៃឈ្នួលនឹងនៅថេរបន្ទាប់ពីបញ្ចប់កិច្ចសន្យាទេ។

ប្រភព៖ Firstfanance

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here