ដឹងអត់ CEO Apple រកចំណូលមួយឆ្នាំបានប៉ុន្មាន? ហើយស្មើនឹងប៉ុន្មានដងនៃប្រាក់ចំណូលបុគ្គលិកមធ្យម?

0
342

វាជារឿងល្អសម្រាប់លោក Tim Cook ក្នុងការក្លាយជានាយកប្រតិបត្តិរបស់ Apple ។ យោងតាមឯកសារថ្មីមួយជាមួយ SEC បានឱ្យដឹងថាមេដឹកនាំក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ iPhone បានរកប្រាក់ចំណូលបានជាង ១៥ លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ ២០១៨ ។

ក្នុងនោះមានប្រាក់ខែគោលចំនួន ៣ លានដុល្លារនិង ១២ លានដុល្លារសម្រាប់ការបំពេញគោលដៅនៃការលក់ទាក់ទងនឹងប្រាក់ចំណូលប្រតិបត្តិការនិងប្រតិបត្តិការ ២៩៤ ០៨២ ដុល្លារដើម្បីទូទាត់ថ្លៃសំបុត្រយន្តហោះឯកជនរបស់លោក Cook ។ នោះមិនរាប់បញ្ចូលទាំងការលើកទឹកចិត្តដ៏ធំដែលក្រុមហ៊ុនអេបផលផ្តល់ជូននាយកប្រតិបត្តិរបស់ខ្លួនផងដែរ ដែលជាផ្នែកមួយនៃជំនួយឥតសំណងឆ្នាំ ២០១១ ។ លោក Cook បានប្រមូលប្រាក់ចំនួន ១២១ លានដុល្លារដែលបានប្រគល់ឱ្យកាលពីដើមឆ្នាំនេះ។ លោក Cook នៅតែមានភាគហ៊ុនចំនួន ១,៥ លានហ៊ុនដែលមិនត្រូវបានផ្តល់ជូនដែលមានតម្លៃប្រហែល ១៨៩ លានដុល្លារក្នុងតម្លៃភាគហ៊ុនបច្ចុប្បន្ន។

ក្រុមហ៊ុន Apple ក៏បានបង្ហាញនៅថ្ងៃអង្គារនូវប្រាក់ប៉ុន្មានដែលនិយោជិតមធ្យមរបស់ខ្លួនធ្វើបាន: ៥៥ ៤២៦ ដុល្លារ។ នោះមានន័យថាបុគ្គលិកសរុបចំនួន ១៣២ ពាន់នាក់របស់ក្រុមហ៊ុន Apple ពាក់កណ្តាលធ្វើតិចជាងនេះហើយពាក់កណ្តាលធ្វើឱ្យកាន់តែច្រើន។ បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Apple ជាច្រើនធ្វើការនៅក្នុងហាងលក់រាយរបស់ខ្លួននិងជាមួយក្រុមហ៊ុន AppleCare ហើយពួកគេធ្វើឱ្យមានប្រាក់សំណងដល់បុគ្គលិកមធ្យម។

ឧទាហរណ៍និយោជិកជាមធ្យមរបស់ហ្វេសប៊ុកធ្វើឱ្យកាន់តែច្រើន: ជាង ២៤០.០០០ ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ។ ប៉ុន្តែហ្វេសប៊ុកមិនមានកម្មករកណ្តាលឬលក់រាយទេ។

ការទូទាត់សំណងរបស់លោក Cook មិនរាប់បញ្ចូលភាគហ៊ុនដែលមានចំនួន ២៨៣ ដងច្រើនជាងប្រាក់ចំណូលរបស់បុគ្គលិក Apple ជាមធ្យម។ នាយកប្រតិបត្តិផ្សេងទៀតរបស់ Apple ក៏ទទួលបានប្រាក់ខែខ្ពស់ផងដែរកាលពីឆ្នាំមុន។ យោងតាមឯកសាររបស់ SEC បានឱ្យដឹងថា CFO Luca Maestri អ្នកប្រឹក្សាទូទៅ Kate Adams ក្បាលលក់រាយ Angela Ahrendts និង COO Jeff Williams បានរកចំណូលបានជាង ២៦ លានដុល្លារ។

ក្រុមហ៊ុន Apple បាននិយាយថា “យើងជឿជាក់ថាការទូទាត់សំណងដែលបានបង់ដល់នាយកប្រតិបត្តិដែលមានឈ្មោះរបស់យើងសម្រាប់ឆ្នាំ​ ២០១៨ បានឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងត្រឹមត្រូវនិងផ្តល់រង្វាន់ដល់ការចូលរួមចំណែករបស់ពួកគេចំពោះការអនុវត្តរបស់យើង” ។

លោក Cook បាននិយាយនៅឆ្នាំ ២០១៥ ថាលោកគ្រោងនឹងឱ្យទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់របស់គាត់ទៅជាសប្បុរសធម៌។ យោងតាមឯកសាររបស់ SEC បានឱ្យដឹងថានៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៨ លោកបានបរិច្ចាគជិត ៥ លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Apple ទៅឱ្យអង្គការសប្បុរសធម៌មួយដែលមិនបានបញ្ជាក់ឈ្មោះ៕

អត្ថបទដោយ៖ ធូរ៉ា

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here