មកដឹងពី ធនាគារទាំង៥នៅកម្ពុជា ដែល ឈ្នះពានរង្វាន់ជាធនាគារល្អបំផុត ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨

0
7672

វិស័យធនាគារនៅកម្ពុជាមានការរីចម្រើនទៅមុខជាលំដាប់ ហើយ​ក៏មានធនាគារអន្តរជាតិ ចូលមកធ្វើប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរ។ ដោយសារ វិស័យធនាគារនៅកម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរ ទស្សនាវដ្តី Asiamoney បានមកធ្វើការស្រាវជ្រាវ ហើយរកឃើញធនាគារ ៥ ដែលជាធនាគារ ល្អបំផុតប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨ លើផ្នែកផ្សេងៗគ្នា។

១. ធនាគារ Campu ជាធនាគារក្នុងស្រុកល្អបំផុត

ធនាគាររបស់ ម៉ាឡេស៊ីមួយនេះ មិនត្រឹមតែ ឈ្នះ ពានរង្វាន់ ជាធនាគារក្នុងស្រុកល្អបំផុត ប៉ុណ្ណោះទេ   តែជាប់ជាធនាគារល្អបំផុតសម្រាប់វិស័យSMEsផងដែរ។ កម្ចីមិនដំណើរការរបស់ធនាគារ Campu ក្នុងឆ្នាំ 2018 មានត្រឹមតែ 0,6% ប៉ុណ្ណោះ។ បន្ទាប់ពីរយៈពេល២៦ ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធនាគារដែលគ្រប់គ្រងដោយជនជាតិម៉ាឡេស៊ី ធនាគារនេះធ្វើអតិថិជនទុកចិត្តកាន់តែខ្លាំង។

២. ធនាគារ SBI Capital ជាធនាគារ សាជីវកម្ម និងវិនិយោគល្អបំផុត

SBI Capital ជាធនាគារ វិនិយោគល្អបំផុត ជាពិសេសការវិនិយោគលើផ្សារភាគហ៊ុននៅកម្ពុជា។ បន្ទាប់ពីដំណើរការបានឆ្នាំផ្សារហ៊ុនកម្ពុជា(ផ្សារមូលបត្រម្ពុជា) មានក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកចំនួន៦ចុះបញ្ជីហើយក្នុងចំណោមម៦មាន៣ក្រុមហ៊ុនជាដៃគូវិនិយោគរបស់ SBI Capital។

៣. ធនាគារ CIMB ជាប់ជាធនាគារអន្តរជាតិល្អបំផុតនៅកម្ពុជា

CIMB ជាធនាគារ របស់ ម៉ាឡេស៊ីដែលទើបតែដំណើរការនៅកម្ពុជាបាន ត្រឹមតែ៨ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះតែបានឈ្នះពានរង្វាន់ជាធនាគារ អន្តរជាតិល្អបំផុតនៅកម្ពុជា ប្រចាំឆ្នាំ ២០១៨។

ដំណើរការរបស់ Asiamoney ក្នុងការជ្រើសរើសធនាគារអន្តរជាតិល្អបំផុត នៅកម្ពុជា ត្រូវឆ្លងកាត់ការសិក្សា ទាំងបរិមាណវិស័យ និងគុណភាពវិស័យ ក្នុងរយៈពេលពេញ១ឆ្នាំ។ លើសពីនេះ ក៏មានការសិក្សាទៅលើពាក្យស្នើសុំពីគ្រប់ធនាគារ ដែលចូលរួម និងតាមរយៈកិច្ចសម្ភាសន៍ ពីអ្នកវិភាគ​ឯករាជ្យលើវិស័យធនាគារផងដែរ។ ជាលទ្ធផល ដោយផ្អែកលើសមិទ្ធផល និងចំណុចលេចធ្លោចម្បងៗរបស់ខ្លួន ធនាគារ CIMB ទទួលបានពានរង្វាន់ ដែលទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិនេះ លើចំណោមធនាគារអន្តរជាតិដែលមានប្រតិបត្តិការនៅប្រទេសកម្ពុជា ។

៤. ABA ជាធនាគារ ឌីជីថល ល្អបំផុត

ABA ជាធនាគារក្នុងស្រុកមួយឈានមុខគេលើផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាជាពិសេស បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលតែម្ដង។ ABA Mobile App គឺជាសោមាសរបស់ធនាគារ ដែលអាចទាក់ទាញអតិថិជនយ៉ាងច្រើនសម្រេចចិត្តមកប្រើប្រាស់សេវាធនាគារមួយ ព្រោះ Mobile App របស់ធនាគារ កាណាដាមួយនេះ អនុញ្ញាតឲ្យអតិថិជន ធ្វើប្រតិបត្តិការសេវាធនាគារ លើស្មាតហ្វូនរបស់ពួកគេបានយ៉ាងងាយស្រួល។

៥. ធនាគារ Maybank ជាធនាគារ ទទួលខុសត្រូវសង្គមល្អបំផុត

Maybank ជាធនាគារ ទទួលខុសត្រូវសង្គមល្អបំផុត ហើយកម្មវិធី CSR របស់ខ្លួនស្វែងរកការពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចដល់ក្រុមមនុស្សងាយរងគ្រោះបំផុតរបស់កម្ពុជាជាពិសេសស្ត្រីនិងកុមារតាមរយៈកម្មវិធីសហគមន៍ក្នុងការអប់រំការបញ្ចូលហិរញ្ញវត្ថុការពង្រឹងអំណាចសេដ្ឋកិច្ចនិងសុខភាព។ កម្មវិធីឧបត្ថម្ភកុមាររបស់ Maybank បាននាំក្មេងៗជាក្មេងកំព្រាជាញឹកញាប់ពីតំបន់អនាធិបតេយ្យនៅតាមទីក្រុងហើយដាក់ពួកគេក្នុងការថែរក្សាបុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តចំនួន 300 នាក់ដែលធ្វើជាអ្នកណែនាំអ្នកជឿទុកចិត្តនិងគ្រូបង្រៀន៕

អត្ថបទដោយ៖ ហុង

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here