មកស្គាល់ រូបិយប័ណ្ណ ប្រទេសទាំង១០ ដែលមានតម្លៃថោកបំផុតក្នុងឆ្នាំ ២០១៩

0
933

យើងដឹងហើយថា ប្រាក់រៀល​ដែលជារូបិយប័ណ្ណជាតិរបស់ខ្មែរយើងមានតម្លៃថោកណាស់បើធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក តែតាមពិតមិនមែនមានតែប្រាក់រៀលខ្មែរដែលមានតម្លៃថោក មានរូបិយប័ណ្ណប្រទេសផ្សេងទៀតមានតម្លៃថោកជាងប្រាក់រៀលខ្មែរទៅទៀត។

ខាងក្រោមនេះ Business Cambodia សូមធ្វើការបង្ហាញរូបិយប័ណ្ណ ប្រទេសទាំង១០ ដែលមានតម្លៃថោកបំផុតក្នុងឆ្នាំ ២០១៩ធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារអាមេរិក៖

១. លុយ Rial របស់ អ៊ីរ៉ង់

១ដុល្លារ= ៤១៩៩៤វ​Rial

២. លុយ ដុង របស់ វៀតណាម

១ដុល្លារ= ២៣១៩៤​ដុង

៣. លុយ​ Rupiah របស់ ឥណ្ឌូនេស៊ី

១ដុល្លារ= ១៤២៣៧ Rupiah

៤. លុយ Franc របស់ ហ្គីណេ

១ដុល្លារ= ៩១៩៨​Franc

៥. លុយ គីប របស់ឡាវ

១ដុល្លារ= ៨៥៥០គីប

៦. លុយ Leone របស់ Sierra Leone

១ដុល្លារ = ៨៤៤៦ Leone

៧. លុយ Som របស់ Uzbek

១ដុល្លារ= ៨៣៣៦Som

៨. លុយ Guarani របស់ ប៉ារ៉ាហ្គាយ

១ដុល្លារ= ៥៩៥៣ Guarani

៩. លុយ រៀលរបស់ខ្មែរ

១ដុល្លារ= ៤០១៦រៀល

១០. លុយ Kyat របស់មីយ៉ាន់ម៉ា​

១ដុល្លារ= ១៣៨៥Kyat៕

អត្ថបទដោយ៖ ហុង

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here