មកស្គាល់កំពូល YouTubers ទាំង ១០ ដែលរកចំណូលបានខ្ទង់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំៗ

0
121

ឆ្នាំនេះគឺជារឿងមួយដ៏គួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលសម្រាប់តារា YouTube នៅទូទាំងវេទិកាវីដេអូ។

បើយោងតាមទស្សវដ្ដី Forbes បានអោយដឹងថាតារា YouTube​ ១០ រូបដែលរកចំណូលបានច្រើនជាងគេនៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៨ នេះ។ ខាងក្រោមនេះគឺបង្ហាញនិងប្រាក់ចំណូលរបស់ YouTubers ទាំង ១០ ដោយសរុបចូលគ្នាមានចំនួនសរុបជាង ១៨០ លានដុល្លារដោយកើនឡើង ៤២ ភាគរយបើធៀបនិងឆ្នាំមុន។

១. Ryan ToysReview

ប្រាក់ចំណូលឆ្នាំ ២០១៨ មានចំនួន ២២ លានដុល្លារ។ Ryan គឺដូចក្មេងប្រុសអាយុ ៧ ឆ្នាំម្នាក់ ហើយគាត់ស្រឡាញ់ Legos រថភ្លើង រថយន្តនិងមានអ្នកគាំទ្រចំនួន ១៧ លាននាក់។

២.លោក Jake Paul

 

ប្រាក់ចំណូលឆ្នាំ ២០១៨ មានចំនួន  ២១,៥លានដុល្លារ។លោក Jake Paul បានទាក់ទាញទស្សនិកជនបានជាង ៣,៥ ពាន់លាននាក់ ពីបទច្រៀងរ៉េបរបស់គាត់។

៣. Dude Perfect

ប្រាក់ចំណូលឆ្នាំ ២០១៨ មានចំនួន  ២០ លានដុល្លារ និងមានអ្នកចូលមើលចំនួន ១៧៥ លាននាក់។

៤. DanTDM

ប្រាក់ចំណូលឆ្នាំ ២០១៨ មានចំនួន ១៨,៥ លានដុល្លារ។ លោក Dude Perfect បានទាក់ទាញទស្សនិកជនបានជាង ២០,៧ លាននាក់។

៥. Jeffree Star

ប្រាក់ចំណូលឆ្នាំ ២០១៨ មានចំនួន ១៨ លានដុល្លារ។

៦. Markiplier

ប្រាក់ចំណូលឆ្នាំ  ២០១៨ មានចំនួន ១៧,៥ លានដុល្លារ។

៧. Vanoss Gaming

ប្រាក់ចំណូលឆ្នាំ ២០១៨ មានចំនួន ១៧ លានដុល្លារ។

៨. Jacksepticeye

ប្រាក់ចំណូលឆ្នាំ ២០១៨​ មានចំនួន ១៦ លានដុល្លារ។

៩. PewDiePie

ប្រាក់ចំណូលឆ្នាំ ២០១៨ មានចំនួន ១៥,៥ លានដុល្លារ។

១០. Logan Paul

ប្រាក់ចំណូលឆ្នាំ ២០១៨ មានចំនួន ១៤,៥ លានដុល្លារ។

អត្ថបទដោយ៖ ធូរ៉ា