កំហុសហិរញ្ញវត្ថុ ដែល សហគ្រិនថ្មីថ្មោង តែងតែធ្វើខុសដោយមិនដឹងខ្លួន

0
658

ការទទួលបានជំនឿទុកចិត្តនិងការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកគឺជាក្តីសុបិន្តមួយដែលក្លាយជាការពិតសំរាប់មនុស្សជាច្រើន។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនេះតម្រូវឱ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់បំផុតនិងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងនាមជាម្ចាស់អាជីវកម្ម។ សហគ្រិនលើកដំបូងវិនិយោគពេលវេលានិងថាមពលនៅក្នុងអគារនិងទទួលបានអតិថិជនថ្មីៗហើយជារឿយៗតែងតែបោះបង់ការធ្វើផែនការហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួន។ ខាងក្រោមនេះគឺជាកំហុសហិរញ្ញវត្ថុទូទៅបំផុតទាំងប្រាំដែលសហគ្រិនថ្មីថ្មោងតែងធ្វើ:

១.មិនមានគម្រោងចំនាយផ្សេងៗ៖ សហគ្រិនលើកដំបូងតែងតែមិនគិតពីការចំណាយផ្សេងៗក្នុងការគ្រោងថវិកាសម្រាប់ការបណ្តាក់ទុនរបស់ពួកគេទេ។ ដូច្នេះពួកគេទទួលផលវិបាកដោយការបាត់បង់ប្រាក់ចំណេញ។ វាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់អ្នកជំនួញថ្មីក្នុងការចំណាយពេលគិតគូរលើការចំណាយថវិកានៅក្នុងផែនការអាជីវកម្មរបស់ពួកគេតាំងតែពីដើមដំបូងមកម្ល៉េះ ព្រោះវាជួយបង្កើតសន្សំប្រាក់នៅក្នុងផែនការហិរញ្ញវត្ថុទាំងមូល។ ការបែងចែកចំនួនទឹកប្រាក់ជាក់លាក់មួយសម្រាប់ការចំណាយផ្សេងៗបានផ្តល់នូវភាពងាយស្រួលក្នុងពេលលំបាក។

២.បង្កើតរចនាសម្ពន្ធ័សាលារាជធានី៖ វាជាការសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការបណ្តាក់ទុនថ្មីដើម្បីធានាឱ្យមានតុល្យភាពរវាងបំណុលនិងសមធម៌សម្រាប់ដំណើរការរលូននៃអាជីវកម្ម។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានមនុស្សជាច្រើនក៏ដូចជាសហគ្រិនថ្មីមិនមានលទ្ធភាពរក្សាតុល្យភាពនេះដែលនាំឱ្យមានសមធម៌ច្រើននិងមានបំណុលតិចតួចពេកដែលធ្វើឱ្យមានការខាតបង់ប្រាក់ច្រើន ឬបំណុលច្រើនពេកហើយមិនមានសមធម៌គ្រប់គ្រាន់ទេ ដូច្នេះវាបង្កើតឱ្យមានវិបត្តិចំណាប់អារម្មណ៍ផ្នែកសេវាកម្ម។

៣.ការតាមដានកំហុស៖ វាត្រូវបានគេកត់សម្គាល់ជាញឹកញាប់ថាម្ចាស់អាជីវកម្មផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់របស់ពួកគេទៅលើការស្វែងរកទំនិញដែលមានតម្លៃខ្ពស់ជំនួសឱ្យការចាត់វិធានការត្រឹមត្រូវជាងមុនដើម្បីបង្កើតប្រាក់ចំណេញចំណេញសុទ្ធនិងបង្កើតលំហូរសាច់ប្រាក់។ វាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់សហគ្រិនដើម្បីទទួលស្គាល់ការពិតដែលថារង្វាស់ដូចជាតំលៃទំនិញសុទ្ធគឺជាធាតុមួយនៃសមិទ្ធផលនៃអាជីវកម្ម។ ការផ្លាស់ប្តូរការផ្តោតអារម្មណ៍ទៅលើទិដ្ឋភាពសំខាន់ៗនិងការជំរុញកំណើនសម្រាប់ការបង្កើនប្រាក់ចំណូលនិងប្រាក់ចំណេញសុទ្ធក៏ដូចជាការបង្កើតសាច់ប្រាក់និងការរក្សាទុកនូវសារពើភ័ណ្ឌទាបនិងប្រសិទ្ធភាពខ្សែចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់គឺជាវិស័យផ្សេងទៀត។​ ដើម្បីរក្សាភ្នែកមុតស្រួចនៅពេលដែលវានឹងជះឥទ្ធិពលជាវិជ្ជមានដល់ការធ្វើវិនិយោគទុនស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុ និងធានាឱ្យមានកំណើន។

៤.មិនមានយុទ្ធសាស្រ្តលើកកម្ពស់មូលនិធិត្រឹមត្រូវ៖​ ជាទូទៅសហគ្រិនថ្មីៗមិនមានចំណេះដឹងស៊ីជម្រៅអំពីដំណើរការដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើនដើមទុនសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់ពួកគេទេ។ ដូច្នេះពួកគេបានផ្លាស់ប្តូររវាងការផ្តល់ប្រាក់ពីស៊េរី A, B, C និង D នៅក្នុងការប្រញាប់ប្រញាលមួយដោយការបាត់បង់អាជីវកម្មរបស់ពួកគេរាល់ពេលនិងវិវឌ្ឍន៍ទៅរកវិនិយោគិនទេវតានិងអ្នកវិនិយោគទុន។ ដើម្បីចៀសវាងបញ្ហានេះពួកគេត្រូវយល់ពីភាពខុសគ្នាសំខាន់ទាំងនេះ និងកម្រិតនៃការទទួលខុសត្រូវនៃអាជីវកម្មរបស់ពួកគេនិងមូលហេតុនៃការបង្កើនដើមទុននេះ។ ការវិភាគលើកត្តាសំខាន់ៗទាំងនេះពួកគេគួរតែបង្កើតយុទ្ធសាស្រ្តដែលអាចឱ្យពួកគេវាស់ស្ទង់ហានិភ័យឱ្យបានត្រឹមត្រូវ។

៥.មិនផ្តោតលើទិដ្ឋភាពអាជីវកម្មនៃគម្រោងរបស់ពួកគេ៖ សហគ្រិនជាញឹកញាប់មើលរំលងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនិងគណនេយ្យនៃអាជីវកម្មរបស់ពួកគេហើយជំនួសវិញទាំងស្រុងផ្តោតលើចំណង់ចំណូលចិត្តការអនុវត្តនិងសមត្ថភាពក្នុងការអនុវត្តចក្ខុវិស័យនិងបេសកកម្មនៃផែនការអាជីវកម្ម។ កង្វះខាតការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុអាចនាំទៅរកការខាតបង់និងអស្ថិរភាពនៃការបណ្តាក់ទុន។ ដូច្នេះអ្នកត្រូវតែរក្សាតុល្យភាពរវាងគណនេយ្យនិងចំណង់ចំណូលចិត្តក្នុងគោលបំណងដើម្បីដំណើរការអាជីវកម្មទទួលបានជោគជ័យ៕

អត្ថបទដោយ៖​ ធូរ៉ា