យុវវ័យ មានបញ្ហាគ្រប់គ្រងលុយកាក់ គួរអនុវត្តនទិកនិចទាំងនេះ ដើម្បីឲ្យស្ថានហិរញ្ញវត្ថុកាន់តែប្រសើរ

0
516

ក្នុងវ័យជាង ២០ ឆ្នាំការគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុពិតជាមានការលំបាកខ្លាំងណាស់។ ពួកគាត់ភាគច្រើនគឺមិនអាចគ្រប់គ្រងវាបាននោះទេ លើសពីនេះពួកគាត់ថែមទាំងបានអនុវត្ដន៍ទៅលើផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនទៀត។ខាងក្រោមនេះគឺជាគន្លឹះដ៏សាមញ្ញមួយចំនួនដែលមានអាយុខ្ទង់ជាង ២០ឆ្នាំ អាចអនុវត្តតាមដើម្បីបង្កើននូវជំនាញគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ៖

កំណត់ការចំណាយដែលមិនចាំបាច់

ក្នុងនាមជាយុវជនអាយុត្រឹមខ្ទង់ ២០ឆ្នាំ ទម្លាប់ចំណាយរបស់អ្នកត្រូវបានកំណត់ថាមិនល្អ។ ហេតុដូច្នេះជំហានដំបូងនៅទីនេះគឺត្រូវដឹងថាតើអ្នកកំពុងដុតប្រាក់របស់អ្នកនៅឯណា។ ហើយបន្ទាប់មករៀននិងរបៀបកាត់បន្ថយការចំនាយដែលមិនចាំបាច់។

ចាប់ផ្តើមសន្សំលុយតិចតួច

ជារឿយៗមានការយល់ច្រឡំថាអ្នកត្រូវការវិនិយោគនូវប្រាក់ចំណូលច្រើនក្នុងការសន្សំរបស់អ្នក។ ប៉ុន្ដែនេះមិនគួរជាករណី។ អ្នកមិនចាំបាច់ចាប់ផ្ដើមពីធំទេផ្ទុយទៅវិញចាប់ផ្តើមតូចហើយទុកឱ្យប្រាក់របស់អ្នកកើនឡើង។

លោក Dinesh Rohira ស្ថាបនិកនិងនាយកប្រតិបត្តិ 5nance.com និយាយថាកត្តាដែលយុវវ័យគួរពិចារណានៅពេលនេះគឺចាប់ផ្តើមពីដំបូងដោយការវិនិយោគរបស់ពួកគេបើទោះបីជាវាមាន ៥ ទៅ ១០ភាគរយនៃប្រាក់ចំណូលសរុបក៏ដោយ។ លោកបានថ្លែងថា: «នេះគឺដោយសារតែរយៈពេលនៃការសន្សំប្រាក់តិចតួចបើសិនជាវិនិយោគទៅរកការវិនិយោគអាចទទួលបានជោគជ័យតាមរយៈការបង្កើតផលបូកបញ្ចូលគ្នា»។ លើសពីនេះទៀតសូមគិតពីការបង្កើនចំនួនសមាមាត្រតូចឬស្មើនឹងកំណើនប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកហើយនេះជួយអ្នកបង្កើតទ្រព្យសម្បត្តិបន្ថែម។

កំណត់គោលដៅហិរញ្ញវត្ថុ

លោក Samant Sikka, សហស្ថានិក, Sqrrl និយាយថាដំបូន្មានទាំងអស់នេះគឺមិនមានប្រយោជន៍ចំពោះអ្នកទេប្រសិនបើពួកគេមិនជួយអ្នកក្នុងការសម្រេចគោលដៅរបស់អ្នក។ សហគ្រិនរូបនេះមានអារម្មណ៍ថានៅពេលនិយាយអំពីការអនុវត្តការវិនិយោគអ្នកគួរតែយកចិត្តទុកដាក់លើដំបូន្មានដែលត្រូវបានតម្រឹមឆ្ពោះទៅរកគោលដៅរបស់អ្នក។

ការវិនិយោគផ្អែកលើគោលដៅសំដៅទៅលើការកំណត់គោលដៅរបស់អ្នក។ អ្នកត្រូវសរសេរវាចុះក្រោមផងដែរដោយរាយមុខគេនៅគោលដៅរយៈពេលខ្លី ពាក់កណ្តាលនិងរយៈពេលវែងហើយបន្ទាប់មកគណនាចំនួនលុយដែលអ្នកត្រូវការដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅទាំងនេះ។ អត្ថប្រយោជន៍គឺថាវាមិនត្រឹមតែជួយអ្នកក្នុងការកំណត់អាទិភាពគោលដៅដ៏សំខាន់បំផុតរបស់អ្នកប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែវាក៏ធ្វើឱ្យអ្នកក្លាយជាអ្នកវិនិយោគមានវិន័យកាន់តែច្រើនផងដែរ “។

កុំយកខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងបំណុល

យុវវ័យជាច្រើន លង់ខ្លួនជំពាក់លុយគេដោយសារ ពួកចិត្តប្រើប្រាស់ Credit Card ព្រមទាំងប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីជាច្រើនខុសគោលដៅ ពោលគឺពួកគេ ចូលចិត្តចាយលុយក្នុងការទិញសម្ភារនិយមធ្វើឲ្យជីវិតពួកគេមើលទៅកាន់តែឡូយឆាយ។ ប្រសិនពួកគេនៅតែមានទម្លាប់ចាយលុយបែបនេះ ពួកគេនឹងនៅតែជួបបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុ។ ដូច្នេះ បើចង់ឲ្យស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់កាន់តែប្រសើរ អ្នកគួរចាយលុយឲ្យចំគោលដៅ មិនមែនចាយលុយនាំបំណុលជាប់ខ្លួននោះទេ៕

អត្ថបទដោយ៖ ធូរ៉ា