សារៈសំខាន់ នៃ សេវាធានារ៉ាប់រងសម្រាប់ អាជីវកម្ម ដែលម្ចាស់អាជីវកម្មគួរស្វែងយល់

0
169

សេវាធានារ៉ាប់រងនៅកម្ពុជាហាក់ដូចជាភាពវ័យក្មេងណាស់នៅកម្ពុជា បើធៀបទៅប្រទេសដទៃ។ អាស្រ័យហេតុនេះហើយមានទើបប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើនមិនទាន់បានដឹងច្បាស់ពីសារៈប្រយោជន៍នៃសេវាធានារ៉ាប់រង។ សេវាធានារ៉ាប់រងមានច្រើនប្រភេទណាស់ ប៉ុន្ដែថ្ងៃនេះ Business Cambodia នឹងលើកយកអត្ថបទមួយដែលស្ដីពីអត្ថប្រយោជន៍នៃសេវាធានារ៉ាប់សម្រាប់អាជីវកម្ម ដែលម្ចាស់អាជីវកម្មគ្រប់រូបគួរតែស្វែងយល់ពីវា។

លោកអ្នកច្បាស់ជាឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាអាជីវកម្មរបស់អ្នកចាំបាច់ត្រូវមានការធានារ៉ាប់រង?

ការធានារ៉ាប់រងអាជីវកម្មពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការពារអាជីវកម្មនិងម្ចាស់អាជីវកម្ម។ ប្រសិនបើអាជីវកម្មរបស់អ្នកជួបប្រទះនូវគ្រោះអាក្រក់ដែលអ្នកមិនបានត្រៀមទុកជាមុននោះការធានារ៉ាប់រងអាចជួយអ្នកពីហានិភ័យមួយនេះបាន។ នៅពេលអាជីវកម្មរបស់អ្នកមានធានារ៉ាប់រងនោះមានន័យថាអាជីវកម្មរបស់អ្នកត្រូវបានគ្របដណ្តប់សម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ទាំងអស់ដែលកើតមានដោយចៃដន្យនិងការពារខ្លួនអ្នកពីបញ្ហាការដួលរលំហិរញ្ញវត្ថុនៃអាជីវកម្ម។

ការធានារ៉ាប់រងធ្វើអោយអាជីវកម្មរបស់អ្នកមានភាពរឹងមាំស្ថិតស្ថេរនិងគង់ទោះបីជាប្រឈមនឹងហានិភ័យដូចជាករណីមានការប្ដឹងផ្ដល់គ្នានោះខាងធានារ៉ាប់រងក៏មានការធានារ៉ាប់រងធុរកិច្ចអាចរួមបញ្ចូលការធានារ៉ាប់រងកំហុសនិងការលុបបំបាត់ដើម្បីការពារក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកនៅពេលដែលត្រូវការ។

មួយវិញទៀតនៅពេលអ្នកមានបុគ្គលិកការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកកាន់តែរឹងមាំហើយមានប្រភេទនៃការធានារ៉ាប់រងដែលអាជីវកម្មរបស់អ្នកត្រូវបានតម្រូវដោយច្បាប់ដើម្បីទទួលបានការធានារ៉ាប់រងសំណងរបស់កម្មករ។ មានប្រភេទធានារ៉ាប់រងផ្សេងទៀតដែលអាចរកបានសម្រាប់អាជីវកម្មដែលអាចការពារជីវភាពរបស់និយោជិតដូចជាការធានារ៉ាប់រងបំណុលដែលអាចផ្តល់ការការពារផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដោយធ្វើការទូទាត់តាមសាលក្រមកាត់បន្ថយបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុពីការព្រួយបារម្ភរបស់ក្រុមហ៊ុន។

ប្រសិនបើអ្នកចង់បានសន្ដិភាពផ្លូវចិត្ដទៅលើអាជីវកម្មរបស់អ្នកគឺអ្នកគួរតែប្រើប្រាស់ការធានារ៉ាប់រងនេះ។ យើងប្រហែលជាមនុស្សសំណាងណាស់ហើយ ព្រោះយើងមិនរស់នៅក្នុងផ្នែកមួយនៃប្រទេសដែលមានគ្រោះមហន្តរាយច្រើន។ វាអាចសូវជាមានហានិភ័យទាក់ទងនឹងគ្រោះធម្មជាតិប៉ុន្មានទេ ប៉ុន្ដែបញ្ហាអគ្គីភ័យ និងគ្រោះទឹកជំនន់តែងតែកើតឡើងដោយមិនបានព្យាករណ៏ដឹងមុន។ ហើយនៅមានកត្តាជាច្រើនដែលនៅក្រៅការគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកហើយវិធីល្អបំផុតដើម្បីធានានូវសន្តិភាពនៃចិត្តគឺការចាត់វិធានការដែលមានការទទួលខុសត្រូវ។ ភ្នាក់ងារធានារ៉ាប់រងដែលមានបទពិសោធន៍អាចជួយអ្នកឱ្យដឹងពីអ្វីដែលសំខាន់និងចាំបាច់សម្រាប់ភាពយូរអង្វែងនៃមុខជំនួញរបស់អ្នកនៅពេលអ្នកសម្រេចចិត្ដ

ប្រើប្រាស់សេវាធានារ៉ាប់រងនេះ។

លើសពីនេះទៀតនៅពេលដែលអ្នកចង់ពង្រីកក្រុមហ៊ុន ប៉ុន្តែអ្នកត្រូវប្រឈមនឹងឧបសគ្គនៅពេលដែលអ្នកដាក់ពាក្យស្នើសុំកម្ចីអាជីវកម្មដែលនឹងជួយអ្នកក្នុងការបង្កើតក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក។ អ្នកផ្តល់ប្រាក់កម្ចីរបស់អ្នកក៏មិនដឹងពីពាក្យស្នើសុំខ្ចីប្រាក់អាជីវកម្មរបស់អ្នកឬចង់ទារប្រាក់ពីក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកនូវអត្រាការប្រាក់ដែលមិនសមរម្យដោយសារតែអ្នកខ្វះការធានារ៉ាប់រងអាជីវកម្ម។ ការធានារ៉ាប់រងធុរកិច្ចគឺជាវិធីសាស្រ្តមួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីគ្រប់គ្រងហានិភ័យនិងអាចដោះបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុដែលកើតមានដោយមិនបានព្រៀងទុក៕

អត្ថបទដោយ៖ ធូរ៉ា