មកស្គាល់ប្រទេសទាំង ១០ដែលមានមហាសេដ្ឋីច្រើនជាងគេលើពិភពលោក

0
809

ចំនួនមហាសេដ្ឋីនៅលើពិភពលោកបានកើនឡើងគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ហើយវាក៏នៅតែបន្តកើនឡើងជាបន្ដបន្ទាប់។ យោងតាមរបាយការណ៍ UBS និងរបាយការណ៍មហាសេដ្ឋីរបស់ PwC ឆ្នាំ ២០១៨ មានមនុស្សចំនួន ២១៥៨ នាក់បានចូលរួមជាមួយក្លឹបដែលសម្បូរបែបនេះកាលពីឆ្នាំមុនគឺកើនឡើងពីឆ្នាំ ១៩៧៩ ដល់ឆ្នាំ ២០១៦ ។ ក្នុងចំណោមនោះមានស្ត្រីតែ ១១% ប៉ុណ្ណោះ ។

ទ្រព្យសម្បត្តិសរុបក្នុងចំណោមមហាសេដ្ឋីក៏បានកើនឡើងផងដែរពី ១៩% នៅឆ្នាំ ២០១៧ ដល់ចំនួនសរុបនៃចំនួន ៨,៩០០ ពាន់លានដុល្លារ។ ក្នុងនោះកំណើននៃទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រទេសចិនមានភាពគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ជាពិសេសជាមួយនឹងការកើនឡើង ៣៩% កាលពីឆ្នាំមុនធៀបនឹង ១២% លើទ្វីបអាមេរិចទាំងមូលនិង ១៩% នៅអឺរ៉ុប។ នេះបើតាម UBS និង PWC បានអោយដឹងថាមានប្រទេសចំនួន ១៩ ដែលមានមហាសេដ្ឋីច្រើនបំផុតនៅលើពិភពលោក។

១.សហរដ្ឋអាមេរិក

បន្ទាប់ពីឆ្នាំមុនមានការកើនឡើងចំនួន ៤% នៃចំនួនមហាសេដ្ឋីដែលកំពុងរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិចដោយមានមហាសេដ្ឋីចំនួន ៥៨៥ នាក់ដែលកំពុងរស់នៅទីនោះ។

២.ប្រទេសចិន

យោងតាម ​​UBS និង PwC បច្ចុប្បន្នមានមហាសេដ្ឋីចំនួន ៣៧៣ នាក់នៅក្នុងប្រទេសចិនដែលនេះជាការកើនឡើង ៥% នៃចំនួនមហាសេដ្ឋីចាប់តាំងពីឆ្នាំមុន។

៣.ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់

ចំណាត់ថ្នាក់នេះបង្ហាញថាមានមហាសេដ្ឋីចំនួន ១២៣ នាក់ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នាពេលបច្ចុប្បន្នដែលមានចំនួន ៥% នៃបរិមាណមហាសេដ្ឋីនៅក្នុងប្រទេសបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុន។

៤.ប្រទេសឥណ្ឌា

យោងតាមចំណាត់ថ្នាក់នេះបច្ចុប្បន្នមានចំនួនមហាសេដ្ឋីចំនួន ១១៩ នាក់ក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាពោលគឺកើនឡើង ១៩% បើធៀបនឹងឆ្នាំមុន។

៥.ប្រទេស​រុស្ស៊ី

ចាប់តាំងពីឆ្នាំមុនប្រទេសរុស្ស៊ីបានមើលឃើញការកើនឡើងចំនួន 5% នៃចំនួនមហាសេដ្ឋីដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសនេះដោយមានចំនួន 101 នៅទីនោះ។

៦.ហុងកុង

បន្ទាប់ពីឆ្នាំមុនហុងកុងបានមើលឃើញការធ្លាក់ចុះចំនួន ៣% នៃចំនួនមហាសេដ្ឋីដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសនេះដោយមានមហាសេដ្ឋី ៦៧ នាក់ដែលកំពុងរស់នៅទីនោះ។

៧.ចក្រភពអង់គ្លេស

បច្ចុប្បន្នមានមហាសេដ្ឋី ៥៤ នាក់នៅចក្រភពអង់គ្លេសដែលនេះជាការថយចុះ ២% នៃចំនួនមហាសេដ្ឋីចាប់តាំងពីឆ្នាំមុន។

៨.កាណាដា

ចាប់តាំងពីឆ្នាំមុនមកមានការកើនឡើងចំនួន ២៨% នៃចំនួនមហាសេដ្ឋីដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសកាណាដាដោយមានមហាសេដ្ឋីចំនួន ៤៦ នាក់ដែលកំពុងរស់នៅទីនោះ។

៩.កូរ៉េខាងត្បូង

យោងតាមចំណាត់ថ្នាក់របស់UBS និង PwC បច្ចុប្បន្នមានមហាសេដ្ឋីចំនួន ៤៤ នាក់នៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលនេះជាចំនួនមហាសេដ្ឋីកើនឡើង ១៦% ចាប់តាំងពីឆ្នាំមុន។

១០.អូស្ត្រាលី (រួមគ្នាជាមួយអ៊ីតាលី)

ចំណាត់ថ្នាក់នេះបង្ហាញថាបច្ចុប្បន្នមានមហាសេដ្ឋីចំនួន ៤៣ នាក់នៅអូស្ត្រាលីដែលមានចំនួន ២៦% នៃចំនួនមហាសេដ្ឋីដែលរស់នៅទីនោះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុន៕

អត្ថបទដោយ៖ ធូរ៉ា