ក្រុមហ៊ុនអហ្វេស្រ៊ីវើលអញ្ជើញថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាទៅចូលរួមកម្មវីធីទទួលពាន់រង្វាន់ពិភពលោកអាស៊ីប៉ាស៊ីភិច

0
243

ភ្នំពេញ៖ ថ្នាក់ដឹកនាំនិងសមាជិកអហ្វេស៊្រីវើលកម្ពុជា (Rf3 World Cambodia) មានវត្តមានចូលរួម កម្មវិធីពាន់រង្វាន់ ពិភពលោកអាស៊ីប៉ាភិច ដែលប្រារព្ធឡើងអបអរដល់បណ្តាសហគ្រិនឬក្រុមហ៊ុនឆ្នើមៗជាច្រើនរូបនៅអាស៊ីប៉ាភិច។
កាលពីថ្ងៃ០៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ លោក វណ្ណ សុភានោ អគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Rf3 World Cambodia និងសមាជិកជាច្រើនរូប ត្រូវបាន Rf3 World អញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីដ៏ធំប្រចាំឆ្នាំគឺ កម្មវិធីពាន់រង្វាន់ពិភពលោកអាស៊ីប៉ាភិចនៅប្រទេស ម៉ាឡេស៊ី ជាមួយគ្នាដែលជាមោនភាពស្រាប់កម្ពុជា។
ជាពិសេសនោះ ថ្នាក់ដឹកនាំនៃក្រុមហ៊ុន Rf3 Worl Cambodia ធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ច និង ចូលរួមអបអរ កម្មវិធីពាន់រង្វាន់ពិភពលោកអាស៊ីប៉ាភិចនៅប្រទេស ម៉ាឡេស៊ី លើកនេះ ស្ថិតក្រោមអធិបតីភាព គណៈអធិបតី ឯកឧត្តម ឈឹត គឹមយៀត សមាជិកព្រឹទ្ធសភាជាប្រធានកិត្តិយសរបស់APC ហើយជានាយករងគណកម្មាធិការ កិច្ចការបរទេស ប្រព័ន្ធព័ត៍មាននឹងប្រត្តិបត្តិការអន្តរជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
សូមបញ្ជាក់ថា ឯកឧត្តម ឈឹត គឹមយៀត ដែលបានចូលរួមកម្មវិធីពាន់រង្វាន់ពិភពលោកអាស៊ីប៉ាភិចនៅប្រទេស ម៉ាឡេស៊ី ឆ្នាំនេះជាតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៃប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និង គណៈអធិបតីនៃកម្មវិធីពាន់រង្វាន់ពិភពលោកអាស៊ីប៉ាភិច៕