មានលុយដាក់ក្នុងធនាការ ដឹងអត់ថា ធនាគារ យកលុយរបស់អ្នកទៅធ្វើអីខ្លះ?

0
9525

ប្រជាជនខ្មែរច្រើនណាស់ដែលបានដាក់លុយផ្ញើរនៅធនាគារ។ ប៉ុន្ដែមានភាគតិចណាស់ដែលដឹងថាធនាគារយកប្រាក់ទាំងនោះទៅធ្វើអ្វីខ្លះនោះទេ។ តើអ្នកធ្លាប់ឆ្ងល់ពីអ្វីដែលធនាគារធ្វើអ្វីខ្លះជាមួយប្រាក់របស់អ្នកនិងរបៀបដែលពួកគេដំណើរការវា? ខាងក្រោមនេះគឺជារបៀបដែលធនាគារដំណើរការដើម្បីទទួលបានប្រាក់ចំណេញពីប្រាក់របស់អ្នក៖

តើលុយរបស់អ្នកនោះគេយកទៅណា?

ប្រសិនបើអ្នកមានលុយនៅក្នុងគណនីរបស់អ្នកវាមិនមែននៅក្នុងប្រអប់ដែលត្រូវបានសម្គាល់ថា Joe Bloggs រង់ចាំអ្នកនៅពេលដែលអ្នកត្រូវការដកចេញទេ។ វាគឺជាផ្នែកមួយនៃប្រាក់រួមជាមួយនឹងគណនីបញ្ញើគណនីចរន្តបច្ចុប្បន្នឬគណនីសន្សំផ្សេងទៀតរបស់អតិថិជនផ្សេងទៀត។

នៅពេលណាមួយដែលធនាគារមួយមានប្រាក់សម្រាប់ដកតិចជាងប្រាក់ដែលអតិជនបានដាក់ នេះគឺដោយសារតែពួកគេបានផ្តល់ប្រាក់កម្ចីមួយចំនួនដល់អ្នកផ្សេងហើយកំពុងរកប្រាក់បានដោយគិតកម្រៃលើប្រាក់កម្ចីទាំងនោះ។ ដូច្នេះប្រសិនបើអតិថិជនរបស់ធនាគារនោះគ្រប់គ្នាចង់ដកប្រាក់ទាំងអស់របស់ខ្លួនក្នុងពេលតែមួយនោះវាមិនអាចទៅរួចនោះទេ។

តើធនាគារបានបញ្ឈប់មនុស្សគ្រប់គ្នាដកប្រាក់របស់ខ្លួនក្នុងពេលណា?

អ្នកសន្សំទាំងអស់អាចចង់ដកប្រាក់របស់ខ្លួនក្នុងពេលតែមួយក្នុងករណីដែលធនាគារនឹងត្រូវស្នើសុំអោយអ្នកដែលប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីទិញផ្ទះទាំងនោះឱ្យសងមកវិញ។​ ក្នុងករណីនេះធនាគារអាចនឹងធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងដូច្នេះដើម្បីជៀសវាងពីបញ្ហានេះធនាគារផ្តល់អត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ដល់អ្នកសន្សំដែលមានបំណងដាក់ប្រាក់ចូលក្នុងគណនីសន្សំដោយមានរយៈពេលកំណត់ជាមុន។ ហើយអ្នកសន្សំប្រាក់ចង់ទទួលបានប្រាក់វិញពួកគេត្រូវជូនដំណឹងមុននឹងពួកគេអាចដកប្រាក់បាន។

តើពួកគេរកលុយតាមរបៀបណា?

ធនាគារអាចរកលុយបានតាមវិធីមួយចំនួនដែលធនាគារនានាគ្របដណ្តប់លើការចំណាយនៃការផ្តល់នូវគណនីចរន្តដោយឥតគិតថ្លៃ:

  • ​ លក់ផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុដល់អតិថិជន។ ផលិតទាំងនេះអាចជាប្រាក់កម្ចីប្រាក់កម្ចីគណនីសន្សំនិងប័ណ្ណឥណទាន។ ធនាគារផ្តល់ប្រាក់កម្ចីយ៉ាងច្រើនដល់ប្រជាជនហើយទទួលបានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ជាប្រាក់ដែលលោកអ្នកយកទៅផ្ញើរ។
  • ការប្រាក់លើការផ្តល់ប្រាក់កម្ចី – ទោះបីគណនីចរន្តខ្លះផ្តល់ការប្រាក់ក៏ដោយវាតិចជាងការប្រាក់ដែលធនាគារទាំងនោះគិតប្រាក់ខ្ចីប្រាក់ដោយប្រើប្រាក់កម្ចីប័ណ្ណឥណទានឬប្រាក់កម្ចី។ ដូច្នេះភាពខុសគ្នារវាងធនាគារការប្រាក់ដែលបង់លើប្រាក់បញ្ញើនិងការប្រាក់ដែលពួកគេទទួលបានក្នុងការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីគឺជាប្រាក់ចំណេញសម្រាប់ធនាគារ។ ឧទាហរណ៍ ធនាគារអាចគិតអត្រាការប្រាក់ ៤% លើវត្ថុបញ្ចាំរបស់ខ្លួនទៅឱ្យអ្នកទិញផ្ទះនិងបង់ការប្រាក់ ១% លើគណនីសន្សំរបស់ខ្លួន។ ភាពខុសគ្នារវាងអត្រាពីរ ៣% គឺជាប្រាក់ចំណេញរបស់ធនាគារ។
  • កម្រៃនិងថ្លៃសេវា អត្រាការប្រាក់ធនាគារអាចនឹងគិតកម្រៃប្រចាំថ្ងៃលើការទូទាត់វិក្កយបត្រនិងការគិតប្រាក់លើសចំនួនកំណត់របស់អ្នកឬបើអ្នកព្យាយាមទូទាត់ដោយមិនមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងគណនីរបស់អ្នក។

ការយល់អំពីអ្វីដែលធនាគារធ្វើជាមួយសាច់ប្រាក់របស់អ្នកគឺមានប្រយោជន៍ប្រសិនបើអ្នកចង់ស្ថិតនៅលើប្រាក់របស់អ្នក – វាអាចនឹងស្មុគ្រស្មាញជាងអ្វីដែលអ្នកបានគិត! ហើយវាមិនត្រឹមតែប៉ះពាល់ដល់គណនីបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកទេ: វាមានឥទ្ធិពលអាក្រក់ទៅលើអ្វីដែលធនាគារដែលផ្តល់ជូនពីកាតឥណទានទៅរូបវិបុល។ វាក៏មានន័យផងដែរថាទោះបីជាគណនីរបស់អ្នក ‘ឥតគិតថ្លៃ’ អ្នកត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នអំពីថ្លៃឈ្នួលដែលអ្នកអាចត្រូវបានគិតថ្លៃ។ ធនាគារអាចផ្តល់ជូននូវគណនីដោយឥតគិតថ្លៃតែប៉ុណ្ណោះដោយសារតែលុយដែលពួកគេធ្វើនៅកន្លែងផ្សេងទៀតរួមទាំងការគិតថ្លៃផងដែរ។ ដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកកំពុងជួបប្រទះជាប្រចាំអ្នកនឹងបង់ប្រាក់សម្រាប់គណនីរបស់អ្នកដទៃក៏ដូចជារបស់អ្នកផងដែរ៕

អត្ថបទដោយ៖​ ធូរ៉ា