គំនិតសំខាន់ៗដែលអ្នកគួរអនុវត្ដន៍ក្នុងការវិនិយោគដើម្បីទទួលបានប្រាក់ចំណូលអកម្ម

0
4145

ការវិនិយោគប្រាក់ចំណូលអកម្មគឺការរកប្រាក់ចំណូលប្រចាំខែជាទៀងទាត់គ្រប់គ្រាន់ដែលអាចទ្រទ្រង់ការចំណាយប្រចាំថ្ងៃរបស់គ្រួសាររបស់អ្នក។ មានយុទ្ធសាស្រ្តវិនិយោគជាច្រើនដែលអ្នកអាចជួយដើម្បីសម្រេចបាននូវសេរីភាពហិរញ្ញវត្ថុនៅពេលអ្នកចូលនិវត្តន៍។ ការវិនិយោគប្រាក់ចំណូលអកម្មមិនត្រឹមតែសម្រាប់មនុស្សដែលចូលនិវត្តន៍ប៉ុណ្ណោះទេ។ វិនិយោគិនជាច្រើនប្រភេទអាចនឹងស្វែងរកលំហូរសាច់ប្រាក់បន្ថែមពីផលប័ត្ររបស់ពួកគេតាមរយៈវិធីនេះដូចគ្នា។ យើងនឹងពិភាក្សាពីគំនិតនៃចំណូលអកម្មមួយចំនួនដូចខាងក្រោម៖

តើអ្វីទៅជាប្រាក់ចំណូលអកម្ម?

ប្រាក់ចំណូលអកម្មគឺជាកន្លែងដែលអ្នកទទួលបានប្រាក់ខែម្តងហើយម្តងទៀតសម្រាប់ការងារដែលអ្នកបានធ្វើម្តង។ប្រាក់ចំណូលអកម្មអាចកើតចេញមកពីប្រភពផ្សេងៗគ្នាដូចជាភាគលាភដែលបង់ភាគលាភ, មូលនិធិវិនិយោគ, ជួលអចលនទ្រព្យ និងមូលបត្របំណុល។

របៀបកំណត់គោលដៅវិនិយោគ

ប្រសិនបើអ្នកនៅតែធ្វើការនោះចូរគិតអំពីចំណូលដែលអ្នកត្រូវការជារៀងរាល់ខែដើម្បីរក្សាកំរិតជីវភាពជាក់លាក់ដែលអ្នកចង់បាន។ រួមបញ្ចូលការចំណាយប្រចាំថ្ងៃបច្ចុប្បន្នរបស់អ្នកជាមួយអត្រាអតិផរណាប្រចាំឆ្នាំជាមធ្យមនិងគណនាចំនួនទឹកប្រាក់ដែលអ្នកនឹងត្រូវការនៅពេលដែលអ្នកនឹងមិនធ្វើការទៀត។ ឧទាហរណ៍ប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់អាយុ ៣០ ឆ្នាំដែលកំពុងធ្វើការនោះបានទុកប្រាក់ ២០.០០០ ដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំសម្រាប់រយៈពេល ២៥ឆ្នាំក្រោយ។ លើសពីនេះទៀតបុគ្គលនេះវិនិយោគលើភាគលាភល្អៗ ឬបណ្តាក់ចំណូលផ្សេងទៀតដែល

ផ្តល់ទិន្នផលជាមធ្យម ៥% ។ ក្នុងអត្រានេះអ្នកវិនិយោគនេះអាចក្លាយទៅជាមហាសេដ្ឋីម្នាក់នៅអាយុ ៥៥។​ ផ្នែកមួយនៃគោលដៅវិនិយោគអាចរួមបញ្ចូលទាំងការរកប្រាក់ចំណូលពីការវិនិយោគដែលមានប្រាក់ចំណូលដើម្បីអាចធ្វើការតិចជាងមុនឬចូលនិវត្តន៍ឆាប់ជាងពេលកំណត់។

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីកសាងផលបត្រវិនិយោគប្រាក់ចំណូលអកម្ម?

មានវិធីជាច្រើនដែលអ្នកអាចរកបានប្រាក់ចំណូលអកម្ម។ ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃអចលនទ្រព្យ, ការផ្តល់ប្រាក់កម្ចី ភាគលាភភាគហ៊ុននិងមូលនិធិដើម្បីឲ្យអ្នកទទួលបានប្រាក់ចំណូលជាទៀងទាត់ជាមួយនឹងហានិភ័យតិច។ ឧទាហរណ៍ប្រសិនបើអ្នកមានអាយុ ៣០ ឆ្នាំនោះ ៣០% នៃប្រាក់របស់អ្នកគួរតែជំពាក់បំណុលនិង ៧០% ជាភាគហ៊ុន។ ចំណែកឯបើអ្នកមានអាយុ ៦០ ឆ្នាំនោះ ៦០% គួរជំពាក់បំណុលនិង ៤០% ជាភាគហ៊ុន។ នេះគឺជាវិធីមួយសាមញ្ញបំផុតនៃការបង្កើតការបែងចែកទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុន្តែវាក៏មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ណាស់ដែរ។

ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យរបស់អ្នកប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកគួរតែមានតាមរយៈប្រាក់ចំណូលផ្សេងៗដោយសារតែផលប្រយោជន៍ចម្រុះ។ ហើយអ្នកត្រូវប្រាកដថាអ្នកបានពិគ្រោះជាមួយទីប្រឹក្សាហិរញ្ញវត្ថុទាក់ទងនឹងហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

ផ្នែកសំខាន់មួយនៃការវិនិយោគដោយអកម្មគឺត្រូវមានចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយអំពីការធ្វើផែនការអចលនទ្រព្យផងដែរ។ ការសរសេរឆន្ទៈរបស់អ្នកនិងការសម្រេចរបស់អ្នកគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ដូចជាការរីករាយនឹងប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកពីការវិនិយោគប្រាក់ចំណូលអកម្មក្នុងពេលចូលនិវត្តន៍៕

អត្ថបទដោយ៖ ធូរ៉ា

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here