មូលហេតុ ៤ ទោះបីចិនខ្ចីលុយពីធនាគារពិភពលោកច្រើនក៏នៅតែមានផលវិជ្ជមានសម្រាប់ចិន

0
3514

អ្នកខ្ចីប្រាក់ធំបំផុតរបស់ធនាគារពិភពលោកគឺប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសបំរុងរូបិយប័ណ្ណបរទេសធំបំផុតរបស់ពិភពលោកហើយក៏ជាអ្នកទទួលធំជាងគេបំផុតដែរ។ ដូច្នេះតើមានការពិតសម្រាប់ការខ្ចីប្រាក់បន្តទៀតរបស់ប្រទេសចិនដែរឬទេ? ហើយហេតុអ្វីបានជាចិននៅតែបន្តខ្ចីប្រាក់?

មន្រ្តីក្រុងប៉េកាំងតែងតែចាត់ទុកថាការខ្ចីប្រាក់របស់ពួកគេជាមធ្យោបាយដ៏មានប្រយោជន៍មួយដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅមួយចំនួនដូចជាស្តង់ដារនៃគម្រោងដែលជួយបង្កើនប្រតិបត្តិការនៅថ្នាក់ខេត្តជាពិសេសនៅភាគខាងលិចប្រទេសចិនដែលមានសមត្ថភាពទាប និងការលើកទឹកចិត្តដើម្បីជំរុញការវិនិយោគក្នុងស្រុក។ ហើយជាទូទៅការទទួលបានជំនាញខាងវិស័យជាច្រើនក្នុងការគាំទ្រគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍។ ខាងក្រោមនេះជាមូលហេតុបួនយ៉ាងដែលចិននៅតែបន្តខ្ចីលុយពីធនាគារពិភពលោកទោះបីប្រាក់កម្ចីនោះមានចំនួនច្រើនក៏ដោយ:

១. ចិនប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីរបស់ធនាគារពិភពលោកដើម្បីលើកទឹកចិត្តនិងកំណត់អាទិភាពគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍នេះទទួលបានពីរយ៉ាងសំខាន់៖ ទីមួយវាជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្លែកៗនៃទិដ្ឋភាពអភិវឌ្ឍន៍នាពេលបច្ចុប្បន្នដែលត្រូវបានកំណត់ដោយផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចធំៗ ដែលមានប្រជាជនក្រី

ក្រ។ នៅពេលដែលប្រជាជនទាំងនេះត្រូវបានប្រមូលផ្តុំនៅក្នុងតំបន់ឬនៅក្នុងស្រុក, ប្រាក់កម្ចីធនាគារអាចជួយរដ្ឋាភិបាលជាតិឲ្យមានអាទិភាពការចូលរួមនៅក្នុងតំបន់ទាំងនេះ។ ទីពីរមានរបៀបវារៈ “ទំនិញសាធារណៈ” ជាសកលជាមួយនឹងការកាត់បន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅលំដាប់ជួរមុខដែលទាមទារសកម្មភាពពីប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំ ៗ ។ ប្រាក់កម្ចីរបស់ធនាគារក៏ជួយជំរុញការវិនិយោគក្នុងវិស័យទាំងនេះដោយផ្តល់ការឧបត្ថម្ភធន សម្រាប់សកម្មភាពទាក់ទងនឹងទំនិញសាធារណៈ។

២. ការខ្ចីប្រាក់របស់ប្រទេសចិនគឺជាសញ្ញាទីផ្សារ “មានប្រសិទ្ធភាព” ក្នុងការវាយតំលៃគុណភាពនៃជំនួយរបស់ធនាគារពិភពលោក។ មិនដូចអ្នកខ្ចីសម្រាប់កម្ចីធនាគារដែលជាប្រភពហិរញ្ញប្បទានសាធារណៈដ៏សំខាន់នោះប្រទេសចិននឹងបន្តខ្ចីប្រាក់ដើម្បីទទួលបានផលប្រយោជន៍សុទ្ធចំពោះកញ្ចប់ប្រាក់កម្ចី។ ដោយសារតែប្រទេសចិនអាចមានលទ្ធភាពមានអាកប្បកិរិយាយកចិត្តទុកដាក់ឬខ្ចីប្រាក់នោះការខ្ចីប្រាក់របស់ប្រទេសនេះផ្តល់ឱ្យធនាគារនូវរូបភាពច្បាស់ជាងអំពីគុណភាពនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងដែលធនាគារបានផ្តល់ឱ្យ។

៣. ការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីរបស់ធនាគារពិភពលោកអាចមិនផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដ៏សំខាន់ដល់ប្រទេសចិនប៉ុន្តែវាផ្តល់ផលប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនដល់តារាងតុល្យការរបស់ធនាគារដោយគុណសម្បត្តិនៃភាពជឿទុកចិត្តរបស់ចិន។ និយាយដោយសាមញ្ញថាធនាគារមិនអាចដោះដូរបាន ២ ពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំទៅប្រទេសចិនសម្រាប់ប្រទេស El Salvador និងប្រទេសវៀតណាមនោះទេ។

៤. ប្រទេសចិនស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសខ្ចីប្រាក់ដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមចំនួន ៥៦ ហើយគោលនយោបាយណាមួយដែលមានបំណងបញ្ចប់ការខ្ចីប្រាក់ទៅប្រទេសចិននឹងត្រូវធ្វើដូចគ្នាចំពោះប្រទេសជាច្រើន។ តើសហរដ្ឋអាមេរិកមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចនៅពេលម៉ិកស៊ិកមិនអាចខ្ចីពីធនាគារពិភពលោក? តួកគីក៏ដូចគ្នា? ចុះយ៉ាងណាចំពោះប្រទេសខ្ចីប្រាក់ចំនួន ៣០ ផ្សេងទៀតដែលមានកម្រិតខ្ពស់ឬខ្ពស់ជាងកម្រិតប្រាក់ចំណូលក្នុងមនុស្សម្នាក់ៗរបស់ចិន?

គណៈកម្មាធិការជាន់ខ្ពស់របស់ CGD លើអនាគតនៃធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ពហុភាគីកាលពីឆ្នាំមុនបានកំណត់តម្លៃកម្ចីខុសប្លែកពីគ្នាជាមធ្យោបាយដ៏មានប្រយោជន៍ក្នុងការស្វែងរកបន្ថែមពីអ្នកខ្ចីទាំងនេះជាផលប្រយោជន៍ដែលពួកគេទទួលបានពីការចូលរួមរបស់ធនាគា។ ប្រទេសចិនបានបង្កើនភាពជឿនលឿនទៅមុខជាម្ចាស់ជំនួយរបស់ IDA ហើយនឹងមានភាពឆ្លាតវៃក្នុងការបន្តនូវគន្លងនេះ។ ការកំណត់ទំនាក់ទំនងថ្មីជាមួយធនាគារដែលជាម្ចាស់ភាគហ៊ុនអតិថិជននិងម្ចាស់ជំនួយនាំមុខអាចបង្កើនឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងស្ថាប័នដោយមិនមានភាពវិជ្ជមានទាំងស្រុងប៉ុន្តែសម្រាប់ស្ថាប័នខ្លួនឯងតួនាទីបែបនេះនឹងឆ្លុះបញ្ចាំងឱ្យបានប្រសើរជាងតម្រូវការនៃរបៀបវារៈសកលនៅពេលនេះ៕

អត្ថបទដោយ៖ ធូរ៉ា

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here