គន្លឹះសំខាន់ៗក្នុងការគ្រប់គ្រងជម្ញឺស្ត្រេស

0
5518

បើយោងតាមការលើកឡើងរបស់ សាស្ត្រាចារ្យ ឡុង បូរិន្ទ ជាអ្នកស្រាវជ្រាវពីប្រភពនៃជម្ញឺស្ត្រេស និង ជាអ្នកវិភាគផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថា មនុស្សភាគច្រើន មិនថាអ្នកជំនួញ អ្នកធ្វើការ ឬសិស្សនិស្សិតទេ តែងតែជួបនឹងបញ្ហាមួយក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ នោះគឺការរងសម្ពាធ (ស្ត្រេស) ។

លោកបានបន្តថា ប្រភពនៃការស្តេ្រសរបស់មនុស្សម្នាក់គឺមានខុសគេ ផ្អែកទៅលើការគិត ការប្រព្រឹត្ត និង កត្តាជាច្រើនទៀតដែលបានចូលរួម ដូចជាកត្តាបរិស្ថានសង្គមជាច្រើន។ យោងតាមការស្រាវជ្រាវលោកក៏បានមើលឃើញថា មានវិធីជាច្រើនក្នុងការគ្រប់គ្រងជម្ញឺស្តេ្រសបាន។

បើបងប្អូនចង់ស្វែងរកមូលហេតុនៃជម្ញឺស្ត្រេស ចង់រកវិធីរំសាយស្ត្រេស និងវិធីគ្រប់គ្រងជម្ញឺស្ត្រេស សូមបងប្អូនចូលរួមសិក្ខាសិលាដែលរៀបចំដោយ សាលា ABE PROFESIONAL ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨នេះ នៅសាលCJCC វេលាម៉ោង ៨ព្រឹក ដល់ ១២ ថ្ងៃត្រង់ តំលៃចុះឈ្មោះចូលរួមត្រឹមតែ ៥ ដុល្លារ ប៉ុនណ្ណោះ៕

សូមចុះឈ្មោះតាមរយៈ 096 6188488, 086 658401 , 097 8917888