ល្បិចសន្សំលុយ ពីអ្នកជំនាញហិរញ្ញវត្ថុ ដែលលក់ក្រុមហ៊ុនក្នុងតម្លៃ ២៥០លានដុល្លារ

0
7830

លោកស្រី Alexa Von Tobel ជាអតីតសិស្សបោះបង់ការសិក្សានៅសាលា Harvard Business School ហើយនៅវ័យ ២២ឆ្នាំ លោកស្រីបានចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនមួយ​ដែលមានឈ្មោះថា​ LearnVest ដែលជាអាជីវកម្មរៀបចំផែនការហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ស្រ្តី។ ៩ឆ្នាំក្រោយមកលោកស្រីបានពង្រីកអាជីវកម្មរបស់លោកស្រី ហើយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង Northwestern Mutual បានទិញអាជីវកម្មលោកស្រីក្នុងតម្លៃ ២៥០លានដុល្លាអាមេរិក។

លោកស្រីបានធ្វើការចែករំលែកនូវ ក្បូនសន្សំលុយដ៏សំខាន់ដែល លោកស្រីគិតថា អ្នកគួរតែអនុវត្តន៍ ក្នុងការ​រៀបចំហិរញ្ញវត្ថុឲ្យបានត្រឹមត្រូវ៖

១. មានផែនការហិរញ្ញវត្ថុច្បាស់លាស់

លោកស្រី បានលើកឡើងថា មូលហេតុដែលលោកស្រីអាចចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មបានដោយសារ លោកស្រីមានគំនិត នៃផែនការរៀបចំហិរញ្ញវត្ថុយ៉ាងច្បាស់លាស់មួយផ្ទាល់ខ្លួន។ លោកស្រីបានធ្វើការគុណគូ គណនា ពីចំនួនលុយដែលត្រូវការសម្រាប់ចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្ម ហើយនឹងរយៈពេលដែលលោកស្រីត្រូវសង់គេវិញបាន។ លោកស្រីបានលើកឡើងទៀតថា ការមានផែនការហិរញ្ញវត្ថុគឺជាគន្លឹះ ឆ្ពោះទៅរកការសម្រេចចិត្តរយៈពេលវែងក្នុងការសម្រេចចិត្តលើគម្រោងអ្វីមួយនាពេលអនាគត។

២. ប្រើក្បួន ៥០/២០/៣០

លោកស្រីបានលើកឡើងថា បើអ្នកចង់ឲ្យការគ្រប់គ្រងលើការចាយវាយប្រាក់ខែឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនោះ អ្នកគួរតែប្រើក្បួន ៥០/២០/៣០នេះ។ ក្នុងការប្រើក្បួននេះ ៥០ភាគរយនៃប្រាក់ខែអ្នកគួរតែចំណាយលើការរស់នៅដែលចាំបាច់ ដូចជាការធ្វើដំណើរ ការជួល និងគ្រឿងទេសជាដើម ហើយ២០ភាគរយស​ន្សំសម្រាប់អនាគតដូចសម្រាប់ពេលចូលនិវត្តន៍ជាដើម ចំណែកឯ ៣០ភាគរយសម្រាប់ចំណាយលើការកម្សាន្តសប្បាយរបស់អ្នក៕

អត្ថបទដោយ៖ ហុង