ទំព័រដើម អ្នកនិពន្ធ ប្រកាស​ដោយ Sen Saveth

Sen Saveth

451 ប្រកាស 0 យោបល់

យុទ្ធសាស្រ្តប្រើហ្វេសប៊ុកដើម្បីអាជីវកម្ម

ជាមួយនឹងអ្នកប្រើប្រាស់រហូតដល់ជាង1.5ពាន់លាននាក់  បណ្តាញសង្គមហ្វេសប៊ុក បានក្លាយជាប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងធំជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោក។ នៅកម្ពុជាចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់បានកើនទ្បើងរហូតដល់ជាង ១.៧លាននាក់ហើយ ហើយហ្វេសប៊ុកគឺជាប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងធំបំផុតនៅក្នុងប្រទេសនេះ។ ដោយឃើញឱកាសដែលបច្ចេកវិទ្យានេះហុចឲ្យ អាជីវករ និង សហគ្រិន ទាំងធំ ទាំងតូច បាននាំគ្នាចាប់ផ្តើម ប្រើហ្វេសប៊ុក ដើម្បីទាក់ទងទៅរកអតិថិជនរបស់ខ្លួន។ គួរបញ្ជាក់ថាថ្មីៗនេះ លោកនាយកប្រតិបតិ្តរបស់ក្រុមហ៊ុន ហ្វេសប៊ុក បានប្រកាសថា សព្វថ្ងៃ ហ្វេសប៊ុកមានអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរហូតដល់ជាង២លាននាក់ហើយ។ យ៉ាងណាមិញ ខណៈដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាស្គាល់ហ្វេសប៊ុកនៅកម្ពុជា មានអ្នកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម តិចណាស់ដែលស្គាល់ពីវិធីប្រើហ្វេសប៊ុក...